Конференція 2022

Шановні колеги!

Інститут геологічних наук НАН України, Рада молодих вчених Інституту геологічних наук НАН України та Рада молодих вчених Відділення наук про Землю виражає вдячність всім молодим науковцям, студентам та спеціалістам які взяли участь у роботі IX Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.


ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ КОНФЕРЕНЦІЇ 2022

ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК ТЕЗ 2022

ЗАВАНТАЖИТИ РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 2022

Ідеї та новації в системі наук про Землю: Збірник матеріалів IX Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 21-22 червня 2022 р, Київ, Видавництво ФО-П Кравченко, К. 2022. 72 с.


21-22 червня 2022 р. в Інституті геологічних наук НАН України відбулася IX  Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ» із залученням рад молодих вчених Відділення наук про Землю. Ініціатором проведення конференції виступила Рада молодих вчених Відділення при підтримці керівництва Інституту геологічних наук НАН України та Ради молодих вчених ІГН.

На участь у конференції надійшло 40 заявок, за два дні конференції заслухано і обговорено 17 усних доповідей. Окрім інститутів Відділення наук про Землю НАН України (Інститут геологічних наук НАН України, Інститут географії НАН України,  Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. П.М. Семененка НАН України, Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України), участь у конференції взяли молоді науковці, аспіранти та студенти з навчальних закладів та наукових установ Києва (ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка, Національний науково-природничий музей НАН України) Харкова (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди), Одеси (Одеський державний екологічний університет), а також іноземні колеги – Польша (Maria Curie Skłodowska University, Institute of Geological Sciences – Polish Academy of Sciences).

За запрошенням Ради молодих вчених Відділення наук про Землю в рамках конференції провідними науковцями Відділення та запрошеними гостями проведено семінари та лекції:

  • «ПРОБЛЕМИ УСВІДОМЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВОМ СВІТОГЛЯДНОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ» (академік НАН України Руденко Леонід Григорович);
  • «СКАМ’ЯНІЛОСТІ ЕДІАКАРІЮ, ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, НАУКОВЕ ТА ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ» (канд. геол. наук Мартишин Андрій Іванович, Інститут геологічних наук НАН України);     
  • «ФОРМУВАННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ОПАДІВ В РАЙОНІ АНТАРКТИЧНОГО ПІВОСТРОВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОВЕРХНЕВИЙ СТІК» (Чигарева Анастасія Юріївна, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України).

Членами організаційного комітету у підсумковій дискусії було зазначено, що всі представлені на конференції доповіді відображають основні напрямки вітчизняної геологічної науки, мають досить високий науковий і методичний рівень.