Конференція 2022

Шановні колеги!

Інститут геологічних наук НАН України та Рада молодих вчених Відділення наук про Землю раді бачити Вас на нашій сторінці та запрошують молодих науковців, студентів та усіх бажаючих спеціалістів взяти участь в роботі IX Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.


 

ВАЖЛИВІ ДАТИ
РЕЄСТРАЦІЯ – До 20 травня 2022
ТЕЗИ – До 10 червня 2022
*КОНФЕРЕНЦІЯ – 21-22 червня 2022

*Інформація щодо роботи секцій та часу доповідей учасників, разом з посиланням на Zoom meeting, буде надіслана учасникам конференції в період з 10 по 20 червня 2022 року.


Для участі у конференції потрібно зареєструватися за формою наведеною у посиланні: https://docs.google.com/forms/d/1Kr5MU vPz0HX8MK4oGJkQpZpnMczRyMjaX3l0wFrLRI/edit


Оформлені тези просимо надсилати на e-mail: rmv.ign.nas@gmail.com


 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези приймаються в електронному вигляді одним файлом у двох мовних варіантах: українською або російською та англійською мовами (див. приклад оформлення нижче). Розраховано, що на один мовний варіант виділяється одна сторінка формату А4.

Загальний обсяг одного варіанту тез має не перевищувати 4300 друкованих знаків. За наявності рисунку, таблиці та формул, тези мають вкладатись на одну сторінку формату А4, поля – 2 cм з усіх боків, шрифт Arial, розмір – 10 pt, міжрядковий інтервал – одинарний, відступ – 1,25 cм.

Назва файлу з тезами – прізвище англійською мовою першого автора, наприклад, Ivanov.doc

Шаблон оформлення тез можна завантажити тут. Прохання дотримуватися визначеного об’єму та формату, розставляти посилання у тексті, якщо вони є.

Щодо оформлення списку літератури (References), прохання дотримуватися українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016). Приклади

Для транслітерації прізвищ, назв журналів тощо відповідно до стандарту «Офіційна транслітерація українського алфавіту латиницею затверджена  постановою Кабінету Міністрів України №55 від 27 січня 2010 р.»

http://ukrlit.org/transliteratsiia

«Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях затверджені Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 29.07.2014 № 282 »

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0957-14

!!! Тексти тез не редагуються, за їх науковий, орфографічний та пунктуаційний зміст відповідають автори. Оргкомітет залишає за собою право відхилити або повернути на доопрацювання тези доповідей, що не відповідають тематиці Конференції або вимогам оформлення.