Тематика конференції

Тематичні напрями роботи конференції:

Загальна та регіональна геологія

Палеонтологія та стратиграфія

Геологія родовищ металевих та неметалевих корисних копалин

Геологія нафти і газу

Літологія

Геологія морів та Світового океану

Гідрогеологія та інженерна геологія

Екологічна геологія

Географічні дослідження

Геоінформаційні технології та дистанційне зондування Землі

Геохімія, мінералогія, петрологія

Регіональна геофізика та сейсмічна небезпека