Про нас

Рада молодих вчених Інституту геологічних наук відновлена 29 січня 2009 року за ініціативи аспірантів та молодих вчених ІГН НАНУ і є добровільним об’єднанням.

У своїй діяльності РМВ керується Положенням про РМВ ІГН НАНУ від 06 листопада 2005 року.

Координує роботу Ради молодих вчених ІГН НАНУ: Митропольський Олексій Юрійович – заступник директора Інституту геологічних наук НАН України по роботі з науковою молоддю

Склад Ради молодих вчених
Інституту геологічних наук НАН України

 Кріль Тетяна Василівна – голова Ради молодих вчених                        ІГН НАНУ, канд. геол. наук. Інженерна геологія

Охоліна Тетяна Вячеславівна – заступник голови,                              наук.  співр.,канд. геол. наук. Геологія корисних копалин

Кузьманенко Галина Олексіївна – наук.  співр.,

канд. геол. наук. Геологія корисних копалин

Глонь Віталій Анатолійович – мол. наук. співр.                                 Геоекологія, геологія нафти і газу

Стародубець Кирило Миколайович – мол. наук. співр.,                         Геологія нафти і газу

Дудченко Юлія Віталіївна – мол. наук. співр.,                                               Літологія, екологічна безпека

Стадніченко Світлана Миколаївна – ст.наук. співр.,                                         канд. геол. наук. Літологія. Сучасні методи літологічних                                 досліджень

Сюмар Наталія Петрівна – мол. наук. співр.,                                       Літологія. Сучасні методи літологічних досліджень

Ганжа Олена Анатоліївна – мол. наук. співр.,                              канд. геол. наук. Літологія, гірництво