Про нас

Рада молодих вчених ІГН НАН України (РМВ ІГН НАН України) створена на підставі Постанови Президії Національної академії наук України №206 від 23.06.1999 р. “Про перелік заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та посилення роботи з молодими вченими і спеціалістами НАН України” та нормативних документів НАН України та Інституту геологічних наук НАН України (ІГН НАН України).

У своїй діяльності Рада керується Положенням про РМВ ІГН НАН України від 09.11.2022 р.

Координує роботу Ради – директора ІГН НАН України, академік НАН України ШЕХУНОВА Стелла Борисівна.


Діючий склад РМВ ІГН НАН України

(Термін повноважень складу 2023-2025)

ГОЛОВА

СТАРОДУБЕЦЬ Кирило

канд. геол. наук, ст. наук. співр., відділ геоекології та пошукових досліджень;

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

ГАНЖА Олена,

канд. геол. наук, наук. співр., відділ літології;

СЕКРЕТАР

ЯРОШОВЕЦЬ-БАРАНОВА Катерина,

аспірант, відділ геології корисних копалин;

ЧЛЕНИ

МАЛИШЕВ Олексій,

мол. наук. співр., відділ геоекології та пошукових досліджень;

ДЕРНОВ Віталій,

аспірант, відділ палеонтології та стратиграфії палеозойських відкладів;

НЕЗДОЛІЙ Євгенія,

аспірант, мол. наук. співр., відділ геології антропогену;

ЗАНОЗ Богдан,

аспірант, відділ інженерної геології;


Пріоритетні завдання Ради

  • Сприяти професійному зростанню наукової молоді ІГН НАН України;
  • Представляти інтереси молодих вчених перед дирекцією, Вченою радою та профкомом ІГН НАН України;
  • Проводити наукові конференції, круглі столи, семінари молодих вчених і спеціалістів;
  • Організовувати та сприяти участі молоді ІГН НАН України у різноманітних молодіжних конкурсах наукових робіт, у наукових конференціях, допомагати при поданнях на грантову підтримку молодим науковцям;
  • сприяти розв’язанню соціально-побутових умов життя молодих науковців;
  • здійснювати співробітництво з радами молодих вчених і спеціалістів НАН України або споріднених структур інших наукових установ України.