Відправити тези

Вимоги до оформення тез

Тези приймаються в електронному вигляді одним файлом у двох мовних варіантах: українською або російською та англійською мовами (див. приклад оформлення нижче). Розраховано, що на один мовний варіант виділяється одна сторінка формату А4.

Загальний обсяг одного варіанту тез має не перевищувати 4300 друкованих знаків. За наявності рисунку, таблиці та формул, тези мають вкладатись на одну сторінку формату А4, поля – 20 мм з усіх боків, шрифт Arial, розмір – 10 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, відступ – 1,25 пт.

Назва файлу з тезами – прізвище англійською мовою першого автора, наприклад, Ivanov.doc

Шаблон оформлення тез можна завантажити тут. Прохання дотримуватися визначеного об’єму та формату, розставляти посилання у тексті, якщо вони є.

Щодо оформлення списку літератури (References), прохання дотримуватися українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016).

Тут є приклади:

http://emergency.in.ua/authors/442-scopus-refeferences

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/references_extend_summary_ukr.pdf

Для транслітерації прізвищ, назв журналів тощо відповідно до стандарту «Офіційна транслітерація українського алфавіту латиницею
затверджена  постановою Кабінету Міністрів України №55 від 27 січня 2010 р.»

http://ukrlit.org/transliteratsiia

«Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях затверджені Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 29.07.2014 № 282 »

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0957-14

УВАГА! Студентам необхідно надати рецензію наукового керівника або вченого зі науковим ступенем з вашої спеціальності. Відсканований варіант надіслати у формі нижче.

Неналежно оформлені тези розглядатися оргкомітетом не будуть.