Конкурс

Під час проведення Конференції буде проходити конкурс доповідей
“The Best GeoReport”
Передбачено цінні винагороди для переможців!

 

КОНКУРСНИЙ КОМІТЕТ

 • Гаврилюк Р.Б.
 • Кендзера О.В.
 • Попов М.О.
 • Охоліна Т.В.
 • Стандіченко С.В.
 • Курило С.І.

ВИМОГИ ДО ДОПОВІДАЧА ТА ДОПОВІДІ

 • Дотримання часового регламенту (10 хв на викладення  матеріалу та  5 хв відповіді на питання)
 • Структурованість доповіді:
  • вступ та актуальність дослідження;
  • аналіз попередніх досліджень та літературних джерел;
  • мета роботи;
  • матеріали, методи та результати досліджень;
  • висновки (обов’язково вказати в чому перспективи подальших досліджень, та з  колегами  якого наукового напрямку цікава співпраця)
 • Наявність посилань на літературні джерела
 • Наочність та читабельність слайдів (кількість тексту на слайді має бути мінімальна, текст зі  слайдів дослівно не читати, а робити акценти на  результатах дослідження, які представляти у вигляді, таблиць, графіків, рисунків і паралельно пояснювати)
 • Голосність доповідача (говорити в зал, а не відвертатися  від  слухачів, дивлячись на спроектовану презентацію), темп доповіді спокійний з  розставленими акцентами на  вступ, результати та висновки
 • Якість, чіткість відповідей на питання (подякувати слухачам за увагу та питання та коротким змістовним реченням дати  відповідь)

Допоміжні матеріали:
А.Г. Наумовець. Ви віч-на-віч з аудиторією: Дещо про “технологію” наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів

О.О. Кряжич. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З АВТОРАМИ — МОЛОДИМИ НАУКОВЦЯМИ

М. Масловська ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ЯК ЧИННИК НАЛАГОДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ