Науковий комітет

Стелла Борисівна Шехунова, академік НАН України, доктор геол. наук;

Олександр Миколайович Пономаренко, академік НАН України;

Віталій Iванович Старостенко, академік НАН України;

Олександр Володимирович Кендзера, член-кореспондент НАН України, канд. фіз.-мат. наук;

Леонід Михайлович Степанюк, член-кореспондент НАН України, доктор геол. наук;

Михайло Олексійович Попов, доктор техн. наук;

Ігор Дмитрович Багрій, доктор техн. наук;

Леонід Григорович Руденко, доктор геогр. наук;

Олександра Петрівна Ольштинська, доктор геол. наук;

Мирон Степанович Ковальчук, доктор геол. наук;

Микола Степанович Огняник, доктор геол.-мін. наук;

Євгенія Олександрівна Маруняк, доктор геогр. наук;

Станіслав Михайлович Єсипович, доктор геол. наук;

Уляна Михайлівна Селівачова, канд. геол. наук;

Віктор Данилович Омельченко, канд. геол.-мін. наук;

Володимир Євгенович Філіпович, канд. геол. наук;

Ольга Володимирівна Седлерова, канд. геол. наук.